Home » Хууль зүйн яам » Хууль зүйн яамны бүтэц, алба хаагчдын утасны дугаар

Хууль зүйн яамны бүтэц, алба хаагчдын утасны дугаар

Хууль зүйн яамны бүтэц, алба хаагчдын утасны дугаар

Хууль зүйн яам

1. Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын газар

2. Хууль зүйн нэгдсэн бодлогын газар

3. Төрийн захиргааны удирдлагын газар

  • Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
  • Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

4. Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  • Хууль сахиулах бодлогын хэлтэс
  • Дотоод хэргийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс

5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар гэсэн бүтэцтэй байна.

Газар, хэлтсийн дарга, албан хаагчдын хариуцах ажил үүргийн чиглэл, тэдэнтэй холбогдох утасны дугаар, и-мэйл хаяг

1. Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын газар

Газрын дарга Т.Бат-Өлзий

Нэрc

Хариуцах чиг үүрэг

Утас

И-мэйл хаяг

1.

Т.Бат-Өлзий Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогыг боловсруулах, стратегийг төлөвлөх, эрх зүйн тогтолцоог боловсронгуй болгох, хууль тогтоомж боловсруулах, хуулийн төслийн үр нөлөөг тандан судлах, судалгаа хийх үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах; 260626 Bat-ulzii@moj.gov.mn

2.

Э.Энхтуяа Хууль сахиулах байгууллага /институц/-ын хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 267526 enkhtuya@moj.gov.mn

3.

Н.Баярмаа Процессын хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 263932 bayarmaa@moj.gov.mn

4.

Э.Сэлэнгэ Процессын хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 261935 selenge@moj.gov.mn

5.

Б.Отгон Хууль сахиулах байгууллага /институц/-ын хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 267526 otgon@moj.gov.mn

6.

Т.Ганбаатар Материаллаг болон хүний эрхийг хангах, чиглэлийн хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 267526 ganbaatar@moj.gov.mn

7.

Д.Саруул Хуулийн төслийн үр нөлөөг тандан судлах, судалгаа хийх 260794 saruul@moj.gov.mn

8.

Ч.Бат-Эрдэнэ Материаллаг болон хүний эрхийг хангах, чиглэлийн хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 267526 bat-erdene@moj.gov.mn

9

Х.Сүрэнхорол Материаллаг болон хүний эрхийг хангах, чиглэлийн хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 261935 surenhorol@moj.gov.mn

Хууль зүйн нэгдсэн бодлогын газар

Газрын дарга Б.Баасандорж

Нэрc Хариуцах чиг үүрэг Утас

И-мэйл хаяг

1.

Б.Баасандорж Хууль зүйн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх, үндэсний хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох ажлын мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах 261957 baasandorj@moj.gov.mn

2.

Р.Ичинхорлоо Монгол Улсын хууль тогтоомжийн бүртгэл, лавламжийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 267700 ichinkhorloo@moj.gov.mn

3.

Уул уурхайн болон Эрчим хүчний салбарын хууль тогтоомж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 265092

4.

Б.Будхүү Санхүүгийн болон Эдийн засгийн салбарын хууль тогтоомж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 260275 budkhuu@moj.gov.mn

5.

Я.Жавхлан Ерөнхий сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Шадар сайдын эрхлэх асуудал, Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн 267655 javkhlan@moj.gov.mn

6.

Х.Уранзаяа Барилга, хот байгуулалтын болон Зам, тээврийн салбарын хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн 260275 uranzaya@moj.gov.mn

7.

Гадаад харилцааны салбарын хууль тогтоомж  хариуцсан мэргэжилтэн 265092

8.

Ш.Цолмон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн салбарын хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн 267655 tsolmon_sh@moj.gov.mn

9.

З.Уянга Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн 265092 uyanga_z@moj.gov.mn

10.

М.Цолмон Байгаль орчны болон  Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн  салбарын хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн 267655 tsolmon@moj.gov.mn

11.

Н.Наранцогт Монгол Улсад захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хянах, бүртгэх ажлыг хариуцсан мэргэжилтэн. 267655 narantsogt@moj.gov.mn

12.

Н.Нарантунгалаг Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн нэгдсэн сан хариуцсан мэргэжилтэн 267700

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Газрын дарга Н.Мягмар

Нэрc Хариуцах чиг үүрэг Утас

И-мэйл хаяг

1.

Н.Мягмар Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга 261397 myagmar@moj.gov.mn

2.

Н.Наранчимэг Хүний нөөц, албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал боловсруулах, яам болон салбарын албан хаагчдын гадаад, дотоод сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261955 naranchimeg@moj.gov.mn

3.

Д.Баясгалан Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, байгууллагын болон төрийн нууц, салбарын шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн 261955 bayasgalan@moj.gov.mn

4.

Ю.Алтанцэцэг Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөлт, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261955 altantsetseg@moj.gov.mn

5.

Б.Ойдов Мэдээллийн сүлжээ болон яамны цахим хуудас, хууль тогтоомжийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн технологийг боловсронгуй болгох асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 267014 oidov@moj.gov.mn

6.

Г.Баярмаа Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 261955 bayarmaa@moj.gov.mn

7.

Т.Түмэндэлгэр Яамны мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 267014 tumendelger@moj.gov.mn

8.

Д.Чулуунцэцэг Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 261743 chuluuntsetseg@moj.gov.mn

9.

Мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 261743

10.

Ж.Буянцэцэг Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах 264873 buyantsetseg@moj.gov.mn

11.

Т.Жимсээ Бичиг хэргийн эрхлэгч 267533 jimsee@moj.gov.mn

12.

Х.Батбилэг Архивын эрхлэгч, номын санч 267533 batbileg@moj.gov.mn

13.

Б.Бурмаа Бичээч 267533 burmaa@moj.gov.mn

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Нэрс Хариуцах чиг үүрэг Утас

И-мэйл хаяг

1.

С.Мөнхбат Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, байгууллагын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг хөгжлийн бодлоготой уялдуулан төлөвлөх, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, хэрэгжүүлэхэд Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад мэргэжлийн, шуурхай зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн зарцуулалтад дотоодын болон хөндлөнгийн аудит хийлгэх, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулахад чиглэгдсэн үндэслэл тооцоо хийж санал боловсруулах ажлыг бүхэлд нь зохион байгуулж яамны бусад газар хэлтсүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдан зохицуулах 264285 munkhbat@moj.gov.mn

2.

Н.Цэвэлмаа Хууль зүйн сайдын төсвийн багцын урсгал төсвийн жилийн болон дунд хугацааны төслийг Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, УИХ, Засгийн газраас баталсан төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, салбарын хөгжлийн бодлогын хөтөлбөрийг үндэслэн харьяа, агентлаг бүрээр боловсруулах, батлагдсан төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, нэгдсэн тайлан мэдээг гаргах, урсгал зардлын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, санал дүгнэлт гаргах, салбарын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд дотоодын болон хөндлөнгийн Аудитын дүгнэлт гаргуулж Засгийн газрын нэгтгэсэн тайланд тусгуулах 264258 tsevelmaa@moj.gov.mn

3.

Б.Хатантуул Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, байгууллагын хөрөнгө оруулалтын жилийн болон дунд хугацааны төсвийн төслийг Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, салбарын хөгжлийн бодлогын хөтөлбөрийг үндэслэн Төсвийн тухай хуулийг үндэслэн боловсруулна. Салбарын хэмжээнд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажлыг зохион байгуулах, төлөвлөх, тайлагнах, хяналт тавих, тайланг гаргаж санхүү эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ 264258 khatantuul@moj.gov.mn

4.

Х.Цогтбаатар Яамны тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах, санхүү, аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, нягтлан бодох болон санхүүгийн үйл ажиллагаа, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, жилийн болон дунд хугацааны төсвийн төсөл бэлтгэх, сар улирлын тайлан гаргах, санхүү эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагууд болон бусад холбогдох байгууллагад тайлагнах 264258 tsogtbaatar@moj.gov.mn

5.

У.Пүрэвдорж Хууль зүйн яамны удирдлага болон албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангаж хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах аж ахуй, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх 264258 purevdorj@moj.gov.mn

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хэлтсийн дарга: Г.Сарнай

Нэрс Хариуцан ажилладаг чиглэл  Утас 

И-мэйл хаяг

1.

Г.Сарнай Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, олон улсын гэрээ, конвенцид нэгдэн орох, биелэлтийг хангах, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламж, төслийн хэрэгжилтийг удирдлага зохицуулалтаар хангах ажлыг зохицуулж, зохион байгуулах. 325225 sarnai@moj.gov.mn

2.

Ахлах мэргэжилтэн -Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх асуудал-Монгол Улсын Засгийн газар, яамд, гадаад орны Засгийн газар яамд хооронд байгуулж буй хоёр талт гэрээ, хэлэлцээрийн төсөлд санал боловсруулах-Харъяа агентлаг, байгууллагын гадаад харилцааг уялдуулан зохицуулах 261951

3.

Мэргэжилтэн О.Болорцэцэг -Олон улсын гэрээ, конвенцид нэгдэн орох асуудлаар судалгаа хийж, санал боловсруулах,
-Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтийн талаар тайлан илтгэл бичих, олон улсын гэрээ, конвенцийн заалтаар олон улсын байгууллагаас ирүүлсэн санал, асуулга, нэмэлт тайлбар, мэдээллийг холбогдох байгууллагаас авч, нэгтгэн хүргүүлэх.
-Олон улсын арбитрын ажиллагаанд Монгол Улсын Засгийн газрын Ажлын хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх, Ажлын хэсгийн ахлагчаас өгөх үүрэг, даалгаврыг тухай бүрт нь гүйцэтгэх
261951 bolortsetseg@moj.gov.mn

4.

МэргэжилтэнС.Уянга -ОХУ, Тусгаар Орнуудын Хамтын Нөхөрлөлийн улсуудтай харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх асуудал хариуцах.
-ОХУ, Тусгаар Орнуудын Хамтын Нөхөрлөлийн улсуудын шүүх, арбитрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх болон иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.
-ОХУ, Тусгаар Орнуудын Хамтын Нөхөрлөлийн улсуудын ижил төрлийн чиг үүрэг бүхий байгууллага, олон улсын байгууллагатай тодорхой чиглэлүүдээр хоёр талт олон улсын гэрээний төсөлд санал боловсруулах
-Монгол Улсын Засгийн газар, яамд, ОХУ, Тусгаар Орнуудын Хамтын Нөхөрлөлийн улсуудын Засгийн газар, яамд хооронд байгуулж буй хоёр талт гэрээ, хэлэлцээрийн төсөлд санал боловсруулах.
261951 uyanga_s@moj.gov.mn

5.

Мэргэжилтэн
Б.Эрдэнэбадрах
Хууль зүйн салбарт   хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих,
Гадаад улс, олон улсын болон үндэсний байгууллагатай харилцаж хууль зүйн салбарт шинээр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаар судалгаа хийж, хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах
261951 erdenbadrakh@moj.gov.mn

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Газрын дарга О.Алтангэрэл

Нэрc  Хариуцах чиг үүрэг Утас

И-мэйл хаяг

1.

О.Алтангэрэл Газрын дарга 267651 altangerel@moj.gov.mn

2.

Г.Зина Хуульчийн мэргэжлийн асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн  261953 zina@moj.gov.mn

3.

Д. Гэрэлчулуун Хууль зүйн дээд боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  263508 gerelchuluun@moj.gov.mn

4.

Д.Ундармаа Эрх зүйн туслалцаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263508 undarmaa@moj.gov.mn

5.

Б.Урнаа Хууль зүйн сургалт, сурталчилгааалбан бус боловсрол хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн  261953 urnaa@moj.gov.mn

6.

Г.Болормаа Хууль зүйн сургалт, сурталчилгааалбан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 261953 bolormaa@moj.gov.mn

7.

Д.Алтантуяа Хууль зүйн сургалт, сурталчилгааалбан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 261953 altantuya@moj.gov.mn

8.

М.Батхүү Орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн 261953 batkhuu@moj.gov.mn

9.

Б.Батболд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261953 batbold@moj.gov.mn

Хууль сахиулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс

Нэрс Хариуцах чиг үүрэг Утас

И-мэйл хаяг

1.

Г.Оюунболд  Хэлтсийн дарга  315539 oyunbold@moj.gov.mn

2.

В.Бямбасүх Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 265125 byambasukh@moj.gov.mn

3.

Б.Дуламжав Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 265125 dulamjav@moj.gov.mn

4.

Л.Уянга Хууль сахиулах бусад байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн 265125 uyanga_l@moj.gov.mn

Дотоод хэргийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс

Нэрс  Хариуцах чиг үүрэг Утас И-мэйл хаяг

1.

Ц.Ганболд  Хэлтсийн дарга 263507 ganbold@moj.gov.mn

2.

Ц.Цэнгэлмаа Дотоод хэргийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263500 tsengel@moj.gov.mn

3.

М.Батхүү Дотоод хэргийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 263500 batkhuu@moj.gov.mn

4.

Т.Зул Дотоод хэргийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 263500 zul@moj.gov.mn

5.

М.Үнэнбат Дотоод хэргийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 263500 unenbat@moj.gov.mn

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудитын газар

Газрын дара Д.Сүнжид

Нэрс Хариуцан ажилладаг чиглэл Утас И-мэйл хаяг

1.

Д.Сүнжид Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газрын дарга 263507 sunjid@moj.gov.mn

2.

Г.Баярмаа -Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцын болон нэгдсэн үнэлгээ хийх;
-Салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх;
-Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх;
-Бодлогын хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх;
-Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах;
263682 bayarmaa@moj.gov.mn

3.

Д.Отгончимэг -Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцын болон нэгдсэн үнэлгээ хийх;
-Салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх;
-Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх;
-Бодлогын хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх;
-Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах
263682 otgonchimeg@moj.gov.mn

4.

Ц.Нугармаа -Газрын үндсэн үйл ажиллагаа болох хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд оролцох;
-Нийгмийн аудит буюу хэрэглэгчийн үнэлгээ, мониторинг хийх, түүнтэй холбогдох ажлыг зохион байгуулах;
-Шаардлагатай судлагааны ажлыг даалгаврын дагуу сэдэвчилсэн байдлаар буюу удирдлагын үүрэгээр гүйцэтгэх;
263682 nugarmaa@moj.gov.mn

5.

Т.Нармандах -Газрын үндсэн үйл ажиллагаа болох хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд оролцох;
-Нийгмийн аудит буюу хэрэглэгчийн үнэлгээ, мониторинг хийх, түүнтэй холбогдох ажлыг зохион байгуулах;
-Шаардлагатай судлагааны ажлыг даалгаврын дагуу сэдэвчилсэн байдлаар буюу удирдлагын үүрэгээр гүйцэтгэх;
263682 narmandakh@moj.gov.mn

6.

Л.Баттулга -Газрын үндсэн үйл ажиллагаа болох хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд оролцох;
-Салбарын статистик мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх;
263682 battulga@moj.gov.mn

7.

Л.Баасанбаяр -Салбарын агентлаг, байгууллагын төсвийн хөрөнгө, өр авлага, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах ажиллагааг гүйцэтгэх; 263682 baasanbayar@moj.gov.mn

 


Post a Comment

Your email address will not be published.


eight − = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>